Wieloczujnikowa maszyn pomiarowa 3D

Język:

- Strona w trakcie budowy -
do jej zakończenia zapraszamy na naszą międzynarodową stronę www.optomess-cmm.com
lub kontakt z polskim przedstawicielem : Krzysztof Januszek +48 785 126 067

OPTOMESS D500
Urządzenie sterowane CNC-3D multi sensorem

Urządzenia pomiarowe o możliwościach pomiaru trójwymiarowego.

Proste, szybkie i niedrogie urządzenia pomiarowe (3D-Koordinaten) o możliwościach pomiaru trójwymiarowego z funkcją redukcji zakresu / wyników pomiarów poprzez automatyczne ustalenie punktów pomiarowych. Z samoustawiającym się szablonem na monitorze proponuje OPTOMESS- System ma także możliwość przy pomocy Profil-projektora przeprowadzenie szybkiego wartościowania wyników typu dobry /zły

Stale rosnąca kompleksowość zadań pomiarowych
wymaga zastosowania elastycznej  multi sensorowej
techniki. Powyższa technika daje użytkownikom
możliwość szybkiej zamiany technik pomiarowych
pomiędzy mechaniczną i optyczną techniką pomiarową.

Duża odległość od miejsca pracy w połączeniu
z Zoom- obiektywu daje ekstremalnie dobre pole widzenia.
Optymalne oświetlenie, niezależność od powierzchni, koloru
lub materiału poprzez zastosowanie różnego rodzaju oświetlenia
jak również zaprogramowane pierścieniowego oświetlenia

i prześwietlenia, także 4-Quadrantowego oświetlenia
światłem odbitym.
.

E-Miejsce pomiarowe

OPTOMESS D1000
CNC- sterowany
dla części dużych / ciężkich

Optomess - Twój partner w dotykowym i bezdotykowym 3D pomiarze powierzchni.
Specjalizujemy sięe w projektowaniu, produkcji i sprzedażzy urząadzeńn pomiarowych do bezdotykowego, dotykowego lub wielo-sensorycznego pomiaru trójwymiarowego. Użzywamy współlrzęednośsciowych maszyn pomiarowych i pomiarowych urząadzeńn specjalnej konstrukcji dla specjalnych potrzeb: trójwymiarowych optycznych i multi-sensorycznych współlrzęednośsciowych maszyn pomiarowych, mikroskopów wideo, sond, czujników, mikrometrów, systemów pomiarowych zaokrąagleńn i szorstkośsci.

OPTOMESS Measurement Technique is specialised on optical / non contact, tactile or multisensor 3D / 3-axis CNC-steered coordinate measuring machines, videomicroscopy / measuring microscopes, micrometers, profile projectors, roundness and roughness measurement, latest non contact measuring system technique, allthough special measuring technical solutions for your quality control

Die Firma Optomess Messtechnik ist spezialisiert auf die Entwicklung, Fertigung und Vertrieb von messtechnischen Geräten für den berührungslosen, taktilen oder multisensor 3D Messeinsatz, sowie Messvorrichtungs- Sonderbau nach speziellen Anforderungenfür optimale Qualitätskontrolle: 3D optische & multisensor Koordinatenmessgeräte, Videomikroskope, Messtaster, Messmittel, Mikrometer, Rundheits- und Rauhigkeits- Messysteme